WIJ ZIJN EEN SOCIALE ONDERNEMING

Clubhuis Nederland vertegenwoordigt de Buzinezzclub en Werkclub. De sociale organisaties zetten zich in om de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt kansrijk te maken. Dat doen we o.a met een doortimmerd trainingsprogramma, bestaande uit workshops, persoonlijke coaching en training in hard- en softskills.

Sinds 2018 zijn wij aangesloten bij Social Enterprise NL. De clubs hebben als hoogste prioriteit een maatschappelijke missie. Het doel is om álle Nederlanders in staat te stellen een belangrijke stap te zetten naar sociale en economische zelfstandigheid. Hieronder lees je hoe we onze maatschappelijke missie vormgeven en lees je meer over de resultaten die we sinds 2009 hebben behaald.

CODE SOCIALE ONDERNEMINGEN

De clubs maken deel uit van het register ‘Code Sociale Ondernemingen’. In dit Register zijn enkel sociale ondernemingen opgenomen. Daarbij wordt de Europese definitie gehanteerd:

  • Onderneemt primair vanuit een maatschappelijke missie (impact first).
  • Realiseert impact als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert.
  • Heeft een verdienmodel.
  • Ziet winst als middel, niet als doel.
  • Is transparant en fair naar iedereen.
  • Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd.
  • Baseert bestuur en beleid op evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen.

Bovendien wordt, door toetreding tot het Register, de sociaal ondernemer onderdeel van een lerend netwerk van gedreven collega’s die allen hetzelfde doel nastreven: impact first! De ondernemingen in het Register houden elkaar scherp – door peer review (collegiale evaluatie) – en stimuleren elkaar door uitwisseling van kennis en ervaringen.

THEORY OF CHANGE

De Theory of Change (ToC) is een beproefde manier om de impact van een project inzichtelijk te maken. In de Theory of Change is terug te zien hoe de aanpak van de organisatie is opgedeeld in verschillende stappen, die uiteindelijk leiden tot grotere langetermijndoelen.

Theory of Change – Buzinezzclub

Theory of Change – Werkclub

THEORY OF CHANGE – OPSCHALING

JAARVERSLAGEN

In onze jaarverslagen kun je meer lezen over de aanpak van de clubs. De Werkclub wordt vanaf 2017 opgenomen in de verslagen. Een overzicht van de behaalde resultaten zijn ook te zien in ons track record.

TRACK RECORD BUZINEZZCLUB & WERKCLUB

Jaarverslagen van ClubHuisNL (voorheen Stichting Stimulering Jong Ondernemerschap)

Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015 – Bekijk ook online, klik hier!
Jaarverslag 2016 – Bekijk ook online, klik hier!
Jaarverslag 2017 – Bekijk ook online, klik hier!
Jaarverslag 2018 – Bekijk ook online, klik hier!
Jaarverslag 2019 – Bekijk ook online, klik hier!

•••